Jakość Powietrza Świdnica

Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem dotyczącym jakości powietrza w Świdnicy. Tutaj możesz znaleźć informacje na temat aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym. Prezentujemy tu także obecne stężenia pyłów PM2,5, PM10 oraz gazów NO2, SO2.

W naszym raporcie znajdziesz także prognozy dotyczące zanieczyszczeń dla Świdnicy oraz dane historyczne. Dzięki temu możesz ocenić bieżący stan jakości powietrza i podjąć odpowiednie środki w celu ochrony zdrowia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym interaktywnym raportem poniżej i dowiedzenia się więcej na temat jakości powietrza w Świdnicy.


Stan Jakości Powietrza w Świdnicy dzisiaj

Stan powietrza w Świdnicy obecnie jest oceniany jako dobry. Wyniki z lokalnych stacji pomiarowych nie wykazują podwyższonych stężeń ozonu ani tlenku węgla, co świadczy o niskim zanieczyszczeniu i pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców.

Smog Świdnica (21.04.2024) - zalecenia

Przy aktualnie dobrej jakości powietrza w Świdnicy, zalecamy wykorzystanie tej okazji do aktywności na świeżym powietrzu, takich jak dłuższe wędrówki piesze lub trekking. Bez obaw o smog, można śmiało planować wyjścia na cały dzień, pamiętając o odpowiednim ubiorze i nawodnieniu.